Oprichting Roostersync B.V.

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Onder de naam Roostersync brengen wij al bijna 10 jaar producten op de markt om op een betere manier lesroosters te publiceren en steeds meer scholen weten ons daarvoor te vinden.

Vanaf 27 augustus 2019 zullen wij de exploitatie van Roostersync onderbrengen in ons dochterbedrijf Roostersync B.V.. Door deze afsplitsing verwachten wij een nog betere service te kunnen verlenen. Wij verwachten dat u geen hinder zult ondervinden van deze wijziging en vertrouwen erop dat deze splitsing enkel positieve veranderingen voor u zal brengen.

Roostersync B.V. zal de bestaande contracten ten behoeve van de cloud oplossing honoreren en blijven hosten.

Onze nieuwe voorwaarden zijn te vinden op dit adres: https://roostersync.nl/voorwaarden/Gebruiksvoorwaarden_Roostersync_2019-08-29.pdf

Zermelo en Roostersync

Tot voor kort ondersteunde Roostersync Cloud alleen Magister en Eduflex als bron voor het lesrooster. Wij zijn de afgelopen weken samen met het Calvijn college uit Goes aan het kijken geweest of we ook een koppeling konden realiseren met Zermelo.

En vanaf deze week kunnen wij deze koppeling ook aan alle andere scholen die gebruik maken van Zermelo, aanbieden.

Zermelo is een vooruitstrevend roosterprogramma voor (middelbare) scholen. Ze hebben een api waarvan iedereen de documentatie kan vinden op internet. Dit is altijd een goed startpunt. Met wat hulp van de helpdesk van Zermelo, hebben wij de beste manier gevonden om uit te vinden welke docenten mogelijk roosterwijzigingen hebben en wat dan precies het rooster van die docenten is.

Elke 5 minuten wordt er gekeken of er misschien docenten zijn met roosterwijzigingen en als die er zijn worden deze roosterwijzigingen meteen verwerkt in de persoonlijke agenda van de betreffende docent. Op deze manier kunnen wij stellen dat elke wijziging in het rooster binnen maximaal 6 minuten ook in de agenda’s is aangepast.

Meer informatie